newsletter
 
szukaj
  gdzie
 
   
Untitled Document
Informacje
PROGRAM
21. Festiwalu Kultury Żydowskiej: 24 czerwca - 3 lipca 2011

BILETY
informacje i sprzedaż

kup bilety w EVENTIM

AKREDYTACJA

FESTIWAL NA FEJSUBUKU

 
Galerie zdjęć
 
Cheder
 
Galeria PlakatuUntitled Document
 
Filmy
 
Informacje

JEWISH HERITAGE TOURS FUNDACJI TAUBEGO

THE OTHER EUROPEANS
projekt europejski

 
Przyjaciele 

 

 

 

 

 

 List Pana Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP
Do organizatorów i uczestników 17 Festiwalu Kultury Żydowskiej

[2007-06-27] Pan Lech Kaczyński, Prezydent RP objął honorowym Patronatem 17 edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej. List od Pana Prezydenta został odczytany podczas niedzielnego Koncertu Kantorów w Synagodze Tempel przez Panią Małgorzatę Załuską z Kancelarii Prezydenta RP. Zapraszamy Państwa do lektury listu.

Pan Dyrektor Janusz Makuch
oraz
Organizatorzy i Uczestnicy
17. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie


Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na krakowskim Kazimierzu, gdzie już po raz siedemnasty rozpoczyna się Festiwal Kultury Żydowskiej. Witam jego organizatorów i uczestników oraz jak co roku licznie przybyłą publiczność. Jestem przekonany, że najbliższe dziewięć dni stanie się wielkim świętem wspólnego obcowania Żydów i Polaków.

Kalendarz imprez jest niezwykle bogaty: składają się nań koncerty muzyki religijnej, wykonywanej przez wybitnych kantorów i muzyki klezmerskiej, granej przez zespoły z wielu krajów, prezentacje filmów i spektakli teatralnych oraz ekspozycje i wykłady, wreszcie zaś zajęcia warsztatowe oraz spotkania dyskusyjne i modlitewne. Tej różnorodności przyświeca jednak i łączy wszystkie te inicjatywy nadrzędna idea – możliwie najszerszego zaprezentowania festiwalowym gościom wielowiekowego dziedzictwa kulturowego, którym naród żydowski trwale zapisał się w dziejach Rzeczypospolitej Wielu Narowów.

Właśnie stąd, z krakowskiego Kazimierza, ujrzeć można drogi, którymi podążali obok siebie Polacy i Żydzi przez ponad siedemset lat historii na wspólnej ziemi. Jeszcze w średniowieczu Żydzi, prześladowani na zachodzie Europy, znajdowali w naszym kraju schronienie i pokój, swobodne oraz godne warunki życia i rozwoju swojej społeczności. Na przestrzeni dziejów ta niespotykana wówczas nigdzie indziej sytuacja zaowocowała rozkwitem duchowości i kultury, czego materialnym świadectwem pozostają aż po dziś dzień przepiękne synagogi i inne żydowskie zabytki, rozsiane po całej Polsce.

To tutaj ukształtował się najbardziej rozwinięty w nowożytnej Europie system żydowskiego samorządu, na czele którego stał ogólnokrajowy Wielki Waad Arba Aracot – Sejm Czterech Ziemstw. Również tu zrodził się ruch chasydzki i bujnie rozwijał się nurt żydowskiego oświecenia – Haskali. To w Polsce jeszcze zupełnie niedawno, bo w okresie międzywojennym, powstawały wspaniałe dzieła literatury w języku jidysz, które stworzyli Szalom Asz, Isaac Bashevis Singer i Efraim Kaganowski.

Przez wiele wieków tradycje duchowe oraz kultury obu naszych narodów spotykały się i przenikały. Dzisiaj do rangi symbolu tego wspólnego życia Polaków i Żydów urasta właśnie krakowski Kazimierz, gdzie ulice Izaaka i Estery, Rabina Meiselsa i Berka Joselewicza krzyżują się lub sąsiadują z ulicami Bożego Ciała, Paulińską czy Świętego Stanisława.

To wielkie dziedzictwo szacunku i solidarności między ludźmi różnych języków i narodów, które płynie do nas z przeszłości, jest dla nas, współczesnych Polaków i Żydów, ogromnym wyzwaniem. Tragiczne wydarzenia ubiegłego stulecia sprawiły, że nie żyjemy już dzisiaj w jednym kraju, nie tworzymy jednego wspólnego państwa i społeczeństwa. Potrzebujemy jednak wszyscy – i Żydzi, i Polacy – kultywowania łączących nas więzi, które nie należą tylko do przestrzeni historii, ale są cząstką nas samych. Nie chcemy tej cząstki siebie zagubić, lecz pragniemy ją ocalić i pielęgnować.

Wszystko to sprawia, że krakowski Festiwal Kultury Żydowskiej stanowi wydarzenie o szczególnym znaczeniu i jest czymś znacznie więcej niż tylko tym, o czym mówi jego jakże zwyczajna, skromna nazwa. W istocie bowiem jest to przestrzeń, w której Polacy i Żydzi poznają się i uczą siebie nawzajem. Jest to wielki, niekończący się proces edukacyjny, w którym wykuwamy nasza nową wspólna polsko-żydowską świadomość i porozumienie. Jest to jedno z tych miejsc, w których już dziś kształtuje się przyszłość obu naszych narodów i ich wzajemnych relacji. Dlatego cieszę się, że jako Prezydent Rzeczypospolitej objąłem tegoroczną edycję Festiwalu honorowym patronatem.

Polsko-żydowskie dzieje obfitują w wydarzenia symboliczne, lecz i współcześnie nietrudno dostrzec podobnie znaczący epizody. Jednym z nich wydaje się historia Festiwalu Kultury Żydowskiej. Zainaugurowany on został w 1988 roku, a jego centralnym punktem była wówczas pamiętna sesja naukowa „Żydzi i Polacy”. To bardzo znamienne, że czas wielkich politycznych przemian w naszej ojczyźnie zbiegł się z czasem, w którym w prawdzie i otwartości zaczęliśmy się mierzyć także z trudnymi rozdziałami naszej wspólnej przeszłości i nawiązując ze sobą dialog, wyruszyliśmy razem ku obopólnemu pojednaniu. Już po upadku komunizmu, w niepodległej i demokratycznej Polsce, mogły odnowić swoją działalność żydowskie gminy wyznaniowe, a gmina krakowska jest dziś współorganizatorem Festiwalu. Sam zaś Festiwal rychło urósł do rangi jednego z największych wydarzeń kulturalnych w Polsce i Europie, na które zawsze niecierpliwie oczekują liczni gości z kraju i zagranicy.

W tegorocznym programie Festiwalu znalazła się międzynarodowa konferencja „Przywracanie pamięci. Rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej” oraz prezentacja projektu Muzeum Historii Żydów Polskich. Są to świadectwa, iż dawny czas bogatego współistnienia naszych kultur znajduje dzisiaj swoją kontynuację. Zadanie przywracania pamięci, zapisywanie po dziesięcioleciach ideologicznych przemilczeń „białych plam” w zbiorowej pamięci Polaków uważam za jeden z głównych celów mojej prezydentury. W imię tej idei podejmowanych jest wiele działań, spośród których pragnę w tym miejscu wspomnieć o wysunięciu do Pokojowej Nagrody Nobla kandydatury Pani Ireny Sendler – Polki, która podczas II wojny światowej kierowała akcją ratowania życia żydowskich niemowląt i dzieci, ocalając od śmierci w niemieckich obozach zagłady ponad dwa tysiąca tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych osób. Do tej inicjatywy przyłączył się następnie i udzielił jej poparcia Prezydent Elekt Izraela Pan Szymon Peres. Mam nadzieję, że dzięki tym wysiłkom w należyty sposób uhonorowane zostanie nadzwyczajne bohaterstwo Pani Sendler, a jej zasługi – potwierdzone już tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata – zostaną ukazane jeszcze pełniej niż dotychczas. Podobnie jak zasługi wszystkich innych Sprawiedliwych.

Na koniec pragnę gorąco podziękować tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Festiwalu. Z całego serca witam naszych gości, przybyłych z Izraela i różnych zakątków Europy, Ameryki i innych kontynentów, gdzie tylko obecna jest żydowska diaspora. Przesyłam pozdrowienia wszystkim uczestnikom krakowskich spotkań i życzę Państwu wielu duchowych i artystycznych wzruszeń oraz wspaniałej, wspólnej zabawy podczas wszystkich dziewięciu dni 17. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Polsce, a krakowskim Kazimierzu.

Lech Kaczyński

 

 
Untitled Document
Biuro Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, ul. Józefa 36, 31-056 Kraków, tel.: (+48 12) 431 15 17, 431 15 35 office@jewishfestival.pl